วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน คพพ 433 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
ซื้อหมึกพิมพ์ Brother LC40 สำหรับเครื่องพิมพ์/มัลติฟังก์ชัน Brother รุ่น MFC-J430W โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างเหมาทำความสะอาดภาชนะใส่อาหาร/น้ำ โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุ โครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างติดตั้งเวทีพร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง