วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.พ. 2563
จ้างบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก สายทุ่งป่อง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดสครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายนาป่า ซอย 8 - โรงอิฐ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการอบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารคู่มือโครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิล เพื่อแจ้งเตือนอันตรายผู้ใช้สะพานและถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน พ-1236 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
ซื้อชุดกีฬา เพื่อส่งทีมกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล อบจ.คัพ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการองค์การโปร่งใสห่างไกลการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โครงการองค์กรโปร่งใสห่างไกลการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารคู่มือโครงการองค์กรโปร่งใสห่างไกลการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง