วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2564
เช่ารถบรรทุก 2 เพลา 4 ล้อ ยาง ๖ เส้น บรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาสำหรับฉีดพ่นฆ่าเชื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้กับเครื่องพิมพ์ Ricoh SP 311 DN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้งานรักษาความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.175-12 สายเกาะยูง หมู่ที่ 8,10,13 ตำบลหนองหงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ธ.ค. 2563
จ้างเปลี่ยนหม้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5708 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้อค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง