วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ชนิด ยู เอช ที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 482-62-0114 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
จ้างซ่อม Battery Notebook Asus X550A HI-Power โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้อปุ๋ยคอกและสายยางรดน้ำต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้อค่าอาหารเสริม(นม) ยู เอช ที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก จำนวน 4 สาย หมู่ที่ 8,9,13 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง