วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนสายบ้านนางพัด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
จ้างสำรวจข้อมูลสุนัข - แมว ในพื้นที่ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์หมายเลขทะเบียน ผค 7223 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที รสจืด ขนาด 200 มิลลิตร ประจำเดือน มีนาคม 2565 และปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น TK -7120 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับคนงานประจำรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑ - ๕๗๐๘ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง