วันที่
ชื่อเรื่อง
26  เม.ย. 2565
จ้างถ่ายเอกสารแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
จ้างเหมาเช่ารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒ - ๐๔๑๒ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ครษ 880 นศ หมายเลขครุภัณฑ์ 009-56-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงประตูหน้าต่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างทำป้ายชื่อผู้บริหารแบบตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81- 5708 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาดบรรจุขวดละ ๑ มิลลิลิตร โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยางหุน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง