วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาเช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก จำนวน 8 สาย หมู่ที่ 3,12,14 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างบุกเบิกถนนสายบ้านนายคุ้ม เกิดบัวทอง หมู่ที่ 3 - เขตหมู่ที่ 14 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างบุกเบิกถนนสายป้ายเกาะปริง - บ้านนายคุ้ม เกิดบัวทอง หมู่ที่ 14 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุจราจร (กระจกโค้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนบ้านนาเกิดผล ประจำเดือน มิถุนาย พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง