วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนสายทุ่งหม้าย - นบเพิง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. หมายเลขครุภัณฑ 005-56-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 482-64-0122 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อดรัมพ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Drum Original BROTHER DR -2455 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างจัดทำทำเนียบคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างตรวจเช็คสภาพตามระยะและซ่อมบำรุงรักษา รถดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 82-1597 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างไถ 7 จาน ไถแปรพร้อมทำเทือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุเกษตร เพื่อใช้ในการตัดกิ่งไม้รอบสนามกีฬาฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง