วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ต.ค. 2565
จ้างถ่ายเอกสารทำปก พร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒ - ๐๔๑๒ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2565
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่แบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2565
ซื้อล็อคคลัซล็อคเบรคและผ้าคลุมรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2565
จ้างเหมาเช่ารถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม จำนวน 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง สายบ้านนายจาม ทองเลี่ยมนาค หมุ่ที่ 1 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง สายบ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง สายบ้านแสว - บ้านนายวิน แก้วสนั่น หมู่ที่ 7,9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิครถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง