วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการดำเนินการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2566
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5708 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
ซื้อหลอดไฟไซเรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
ซื้อหินคลุก จำนวน ๓๕ ลบ.ม. (ปริมาตรหลวม) เพื่อซ่อมแซมถนนซอยบ้านนายสมพงศ์ หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.175-28 สายป่ายาง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาลุ่ม - หนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเมวดี เพชรสุวรรณ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ OKI รุ่น B431DN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง