วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2566
เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5708 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-5708 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5708 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง