วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2566
จ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ พ - 1236 นศ. จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 5832 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขค 3692 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขค 3692 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง