วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2567
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ เพื่อใช้ในการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหนองหงส์เกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
จ้างจัดทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ด เพื่อใช้ในการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหนองหงส์เกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
ซื้อชุดปฐมพยาบาลนักกีฬาและน้ำมันมวย เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหนองหงส์เกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
ซื้อถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหนองหงส์เกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
ซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
ซื้อชุดกีฬาและเสื้อกีฬา เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหนองหงส์เกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุจัดเตรียมสนามการแข่งขัน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหนองหงส์เกมส์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
ซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายนิจ ทองคำชุม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง