วันที่
ชื่อเรื่อง
18  เม.ย. 2561
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP Toner CE 285A (Original) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
ซื้อชุดแม่พิมพ์ OKI Drum B431 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
ซื้อตู้ชั้นวางรองเท้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
ซื้อตู้ชั้นวางรองเท้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้รณรงค์ในเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2561
จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายควนไม้แดง - บ้านโน๊ะ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  เม.ย. 2561
จ้างเช่าเหมาพร้อมติดตั้งเต็นท์โต๊ะเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง