องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบแสดงฐานะทางการเงิน
กิจการประชุมสภาฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองหงส์
องค์กรแห่งการเรียนรู้อบต.หนองหงส์
 
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
 
 

  กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม มหาราชินี
       เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบ...
 
  กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม มหาราชินี
  โครงการเราเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช
  ประชุมประชาคมระดับตำบล
  โครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559
  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่...
  โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558
  โครงการส่งเสริมสุขภาพสัตว์
  โครงการค่ายเยาวชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูก...
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน สถานีกาชาดสิรินธร ปร...
  โครงการรดน้ำผู้สูงอายุ ตำบลหนองหงส์
ข่าวเด่น
ข่าวการเมือง
ข่าวบันเทิง
ข่าวเศรษฐกิจ