องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


  ประชุมหัวหน้าส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์...
      

วันที่ 3 มกราคม 2562 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ประชุม วางแผน เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภ...

  กิจกรรมประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน พฤศจิกายน ...
      

เมื่อวันที่ 5 - 8 พฤศจิกายน 2561 องค์การหบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้จัดกิจกรรมประชุมพนักงานส่วนตำบ...

  โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูง...
      

เมื่อวันที่  19 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มป... 
inside ปรองดอง 7 นาที
inside ปรองดอง 3 นาที

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2553
UPDATE 10-07-2560